Yrityksen yhteystiedot

  • +358505646128
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Äären Konepaja Oy

 

Toimiala
Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
-
Postinumero
31970
Postitoimipaikka
KANTEENMAA
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot