Yrityksen yhteystiedot

  • +358405101728
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

A/B Svartså Vattenverk - Mustijoen Vesilaitos O/Y

 

Toimiala
Veden puhdistus ja jakelu
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
c/o Kjell Tallberg Voolahdentie 848
Postinumero
07450
Postitoimipaikka
Voolahti
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot