Yrityksen yhteystiedot

  • +358400265731
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Ab Nasstrans Oy

 

Toimiala
Tieliikenteen tavarankuljetus
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
PB 173 ÖSTERBOTTENS KÖTTIEANDE
Postinumero
68910
Postitoimipaikka
VAASA
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot