Yrityksen yhteystiedot

  • +358405760204
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Ab Trans H.Lindqvist Oy

 

Toimiala
Tieliikenteen tavarankuljetus
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
paipisvägen 449
Postinumero
04170
Postitoimipaikka
Paippinen
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot