Yrityksen yhteystiedot

  • +358103206550
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.aletta.fi

Aletta Oy

 

Toimiala
Kankaiden vähittäiskauppa
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Itälahdenkatu 23 B
Postinumero
00210
Postitoimipaikka
Helsinki
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot