Yrityksen yhteystiedot

  • +358408382685
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Ali-Penttilä Pekka Juhani

 

Toimiala
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
NEVILÄ
Postinumero
14300
Postitoimipaikka
RENKO
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot