Yrityksen yhteystiedot

  • +358400648548
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Antti J. Jokinen

ANTTI J. JOKINEN

Toimiala
Raivaus, purku ja pohjarakentaminen
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Niemelä 128
Postinumero
41710
Postitoimipaikka
Rutalahti
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot