Yrityksen yhteystiedot

  • +358400333687
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Arvo Sihvonen

ARVO SIHVONEN

Toimiala
Raivaus, purku ja pohjarakentaminen
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Heinämäentie 241
Postinumero
34980
Postitoimipaikka
Killinkoski
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot