Yrityksen yhteystiedot

  • +358207418770
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.avatron.fi

Avatron Oy

 

Toimiala
Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Kivipyykintie 6
Postinumero
01260
Postitoimipaikka
Vantaa
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot