Yrityksen yhteystiedot

  • +358404431518
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.bellart.fi

Bell Furniture Oy

 

Toimiala
Huonekalujen vähittäiskauppa
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Annankatu 28
Postinumero
00100
Postitoimipaikka
Helsinki
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot