Yrityksen yhteystiedot

  • +358962278680
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Demiton Oy

 

Toimiala
Muualla mainitsemattomat liike-elämän palvelut
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
LAIVANVARUSTAJANKATU 3 B
Postinumero
00140
Postitoimipaikka
HELSINKI
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot