Yrityksen yhteystiedot

  • +358405503206
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.dimtec.fi

Dimtec Oy

 

Toimiala
Muu tekninen palvelu
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Maaherrankatu 27c
Postinumero
20200
Postitoimipaikka
Turku
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot