Yrityksen yhteystiedot

  • +358143721910
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

E. Penttinen Oy

 

Toimiala
Huoltamotoiminta
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
KELJONKANGAS
Postinumero
40530
Postitoimipaikka
JYVÄSKYLÄ
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot