Yrityksen yhteystiedot

  • +358106666200
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.fixten.fi

Fix-Ten Oy

 

Toimiala
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Muovitie 19
Postinumero
33470
Postitoimipaikka
Ylöjärvi
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot