Yrityksen yhteystiedot

  • +358207498770
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.gvk.fi

GVK Coating Technology Oy

 

Toimiala
Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Muddaistentie 261
Postinumero
21600
Postitoimipaikka
Parainen
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot