Yrityksen yhteystiedot

  • +358923113770
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.glitter.fi

Glitter Oy

 

Toimiala
Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Kaivokatu 10 B
Postinumero
00100
Postitoimipaikka
Helsinki
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot