Yrityksen yhteystiedot

  • +358104774750
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.helb.fi

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy

 

Toimiala
Säännöllinen linja-autoliikenne
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Nauvontie 3
Postinumero
00280
Postitoimipaikka
Helsinki
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot