Yrityksen yhteystiedot

  • +358207430911
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.hetki.com

Hetki Lifestyle Management Oy

 

Toimiala
Muualla luokittelemattomat palvelut
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Linnankatu 13a B 33
Postinumero
20100
Postitoimipaikka
Turku
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot