Yrityksen yhteystiedot

  • +358108435570
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.hidex.com

Hidex Oy

 

Toimiala
Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. valmistus pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Lemminkäisenkatu 62
Postinumero
20520
Postitoimipaikka
Turku
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot