Yrityksen yhteystiedot

  • +358505223315
  • 050 5223315
  • 09 5630030
  • insinooritoimisto.itk@kolumbus.fi
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Insinööritoimisto ITK Oy

 

Toimiala
LVI-tekninen suunnittelu
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Välitalontie 25 A
Postinumero
00660
Postitoimipaikka
Helsinki
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot