Yrityksen yhteystiedot

  • +358173611070
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Insinööritoimisto Rakennepiste Oy

 

Toimiala
Rakennetekninen palvelu
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Siiviläkuja 16 A 4
Postinumero
70780
Postitoimipaikka
Kuopio
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot