Yrityksen yhteystiedot

  • +358172662200
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.instele.fi

Instele Oy

 

Toimiala
Sähkötarviketukkukauppa
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Kullervonkatu 2 C
Postinumero
70500
Postitoimipaikka
Kuopio
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot