Yrityksen yhteystiedot

  • +358165103300
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Jebjerat Oy

 

Toimiala
Muualla mainitsematon majoitustoiminta
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
PL 31
Postinumero
95401
Postitoimipaikka
Tornio
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot