Yrityksen yhteystiedot

  • +358157551259
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Juvan Nuorten Työpalvelu ry

 

Toimiala
Muualla mainitsemattomat muut järjestöt
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Kotitie 11
Postinumero
51900
Postitoimipaikka
Juva
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot