Yrityksen yhteystiedot

  • +358400740532
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

KB-Plan Oy

 

Toimiala
Rakennetekninen palvelu
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
RÄISHUHDANTIE 7
Postinumero
31470
Postitoimipaikka
SOMERNIEMI
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot