Yrityksen yhteystiedot

  • +358505638806
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

KEA-Invest Oy

 

Toimiala
Sanomalehtien kustantaminen
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
ITÄPORTTI 4 A
Postinumero
02210
Postitoimipaikka
ESPOO
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot