Yrityksen yhteystiedot

  • +358500109105
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Kari Hellsten

KARI HELLSTEN

Toimiala
Tieliikenteen tavarankuljetus
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Rautakoskentie 1765
Postinumero
12750
Postitoimipaikka
Pilpala
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot