Yrityksen yhteystiedot

  • +358405354181
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Kuljetuspalvelu P. Soininen

KULJETUSPALVELU P. SOININEN

Toimiala
Tieliikenteen tavarankuljetus
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
c/o Kuljetuspalvelu P.Soininen Kivinavetantie 191
Postinumero
41440
Postitoimipaikka
Ruuhimäki
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot