Yrityksen yhteystiedot

  • +358407274803
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.lakes.fi

Lakes Oy

 

Toimiala
Äänitallenteiden kustantaminen
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Näsijärvenkatu 35 A 24
Postinumero
33230
Postitoimipaikka
Tampere
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot