Yrityksen yhteystiedot

  • +358104706610
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.mboxi.fi

M-Boxi Oy

 

Toimiala
Laukkujen vähittäiskauppa
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Mikonkatu 8
Postinumero
00100
Postitoimipaikka
Helsinki
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot