Yrityksen yhteystiedot

  • +358400418923
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

M. T. Mäki Oy

 

Toimiala
Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden valmistus
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
PAAVOLANTIE 62
Postinumero
62165
Postitoimipaikka
TIISTENJOKI
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot