Yrityksen yhteystiedot

  • +358400333555
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Merioksa Leo Juhani

 

Toimiala
Tieliikenteen tavarankuljetus
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
LYLYNKANKAANTIE 673
Postinumero
35530
Postitoimipaikka
LYLYNT.
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot