Yrityksen yhteystiedot

  • +358400448080
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Maarakennusliike Eino Haakana, Kommandiittiyhtiö

 

Toimiala
Raivaus, purku ja pohjarakentaminen
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
LEHTISAARI
Postinumero
02510
Postitoimipaikka
OITMÄKI
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot