Yrityksen yhteystiedot

  • +358757560010
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

O. Lindeman Oy

 

Toimiala
Tieliikenteen tavarankuljetus
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Salvumiehenkatu 5
Postinumero
20320
Postitoimipaikka
Turku
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot