Yrityksen yhteystiedot

  • +358207477100
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.kcl.fi

Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab

 

Toimiala
Tekniikan tutkimus ja kehittäminen
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Tekniikantie 2
Postinumero
02150
Postitoimipaikka
Espoo
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot