Yrityksen yhteystiedot

  • +358970028010
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.mercari.fi

Oy Mercari Ab

 

Toimiala
Muiden betoni-, sementti- ja kipsituotteiden valmistus
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
ORMUSPELLONTIE 1
Postinumero
00700
Postitoimipaikka
HELSINKI
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot