Yrityksen yhteystiedot

  • +358405252060
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Oy Metallileikkaus Ab

 

Toimiala
Metallin mekaaninen työstö
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
RIISVILJANTIE 69
Postinumero
29570
Postitoimipaikka
SÖÖRMARKKU
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot