Yrityksen yhteystiedot

  • +358102170300
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.nylund.fi

Oy Nylund-Capital Ab

 

Toimiala
Sähkötarviketukkukauppa
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Masalantie 375
Postinumero
02430
Postitoimipaikka
Masala
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot