Yrityksen yhteystiedot

  • +358405408794
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.rikola.fi

RiTa Invest Oy

 

Toimiala
Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien valmistus
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Teknologiantie 1
Postinumero
90570
Postitoimipaikka
Oulu
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot