Yrityksen yhteystiedot

  • +358407300179
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

SAV Service Oy

 

Toimiala
Kotitaloussähkölaitteiden korjaus
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Postintie 3
Postinumero
52510
Postitoimipaikka
Hietanen
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot