Yrityksen yhteystiedot

  • +358440411200
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.scene.fi

SCENE RY

 

Toimiala
Muualla mainitsem. muut järjestöt
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
KOUKKUKANKAREENTIE 18 AS 4
Postinumero
20320
Postitoimipaikka
TURKU
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot