Yrityksen yhteystiedot

  • +358400477808
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Salon Sora ja Kuljetus Oy

 

Toimiala
Raivaus, purku ja pohjarakentaminen
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
TÄHTISUMUNKATU 7
Postinumero
13130
Postitoimipaikka
HÄMEENLINNA
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot