Yrityksen yhteystiedot

  • +358405528029
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Sorvaamo J. Ollikainen

SORVAAMO J. OLLIKAINEN

Toimiala
Metallin mekaaninen työstö
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Tuumalantie 221
Postinumero
43100
Postitoimipaikka
Saarijärvi
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot