Yrityksen yhteystiedot

  • +358405765828
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.syneus.fi

Syneus Oy

 

Toimiala
Muu ohjelmist suunn, valm, konsult.
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Tykistökatu 4 A
Postinumero
20520
Postitoimipaikka
Turku
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot