Yrityksen yhteystiedot

  • +358401928094
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

T:mi Annikki Salminen

KAHVILA-TAIKA

Toimiala
Kahvilat ja kahvibaarit
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Rohtola
Postinumero
31760
Postitoimipaikka
Urjala
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot