Yrityksen yhteystiedot

  • +358400729110
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Telin Pasi Olavi

 

Toimiala
Raivaus, purku ja pohjarakentaminen
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Alangontie 43
Postinumero
12750
Postitoimipaikka
Pilpala
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot