Yrityksen yhteystiedot

  • +358157600926
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • Tiedoissa ei ole kotisivuosoitetta

Tmi Lipatex, om. Liisa Patronen

TMI LIPATEX, OM. LIISA PATRONEN

Toimiala
Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
PILKKAHONGANTIE 68
Postinumero
51200
Postitoimipaikka
KANGASNIEMI
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot