Yrityksen yhteystiedot

  • +358178218111
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.ukmuovi.fi

UK-Muovi Oy

 

Toimiala
Muiden muovituotteiden valmistus
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Muovikatu 9
Postinumero
74120
Postitoimipaikka
Iisalmi
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot