Yrityksen yhteystiedot

  • +358105043130
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.vpm.fi

Vantaan Polttomaalaamo Oy

 

Toimiala
Metallin pintakäsittely ja karkaisu
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Pyrykuja 2
Postinumero
01390
Postitoimipaikka
Vantaa
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot