Yrityksen yhteystiedot

  • +358102928010
  • Tiedoissa ei ole fax-numeroa
  • Tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta
  • http://www.wemec.fi

WeMec Oy

 

Toimiala
Muualla mainitsemattomien koneiden ja laitteiden tukkukauppa
Tarkennettu toimiala
Tiedoissa ei ole tarkempaa toimialatietoa
Katuosoite
Haikanvuori 5 C 8
Postinumero
33960
Postitoimipaikka
Pirkkala
Yleiskuvaus
-
Avainsanat
-

Karttatiedot